Vaš najljubši kinematograf

Zaupajte nam kateri je vaš najljubši kinematograf in ob obisku na www.cineplexx.si, boste hitreje prišli do vaših priljubljenih vsebin.

Zapri

Vaš najljubši kinematograf

  • Cineplexx Celje
  • Cineplexx Koper
  • Cineplexx Kranj
  • Cineplexx Ljubljana Rudnik
  • Cineplexx Maribor
  • Cineplexx Murska Sobota
  • Cineplexx Novo mesto

Pogoji in pravila za Cineplexx bonus kartico
CINEPLEXX.Si, družba za predvajanje filmov, d.o.o., Jurčkova 223, 1000 Ljubljana, vpisana v poslovni register Republike Slovenije pod matično številko 6189822000 (v nadaljevanju: Cineplexx) zaradi omogočanja dodatnih ugodnosti svojim zvestim obiskovalcem, uvaja kartico zvestobe (v nadaljevanju: Cineplexx Bonus Card ali CBC), v zvezi s katero sprejema naslednje splošne pogoje poslovanja:

Splošni pogoji poslovanja za imetnike Cineplexx kartice zvestobe Cineplexx Bonus Card (CBC):

1. Cineplexx Bonus card (CBC) kartica zvestobe:
1.1. Cineplexx Bonus Card (CBC) je kartica zvestobe, ki obiskovalcem kinematografov Cineplexx omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja in na navedenih prodajnih mestih, na območju Republike Slovenije.

2. Imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice
2.1. Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba.

2.2. Posamezna fizična oseba lahko pridobi več kot eno Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico, pri čemer mora imeti pridobitelj kartice več različnih elektronskih naslovov za elektronsko pošto, saj mora biti vsaka od Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic vezana na ločen elektronski naslov za elektronsko pošto. Ni mogoče izdati dveh ali več Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic, ki so vezane na enak elektronski naslov za elektronsko pošto imetnika.

3. Izdajatelj
3.1. Izdajatelj in lastnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice je družba CINEPLEXX.Si, družba za predvajanje filmov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Cineplexx).

4. Splošni pogoji poslovanja
4.1. Za pridobitev in uporabo Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za imetnike Cineplexx Bonus Card(CBC) kartice, ki so objavljeni na spletni strani http://www.cineplexx.si/. Splošni pogoji poslovanja za imetnike Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice so dostopni tudi v vseh Cineplexx kinematografih.

4.2. Cineplexx si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani http://www.cineplexx.si/ in na naslov elektronske pošte, ki ga bodo navedli ob pridobitvi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe. Imetniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice imajo v primeru spremembe teh pogojev, s katero se krči pravice imetnikov Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic, pravico zavrniti nadaljnjo uporabo kartice v roku 15 dni od prejema besedila spremenjenih splošnih pogojev na elektronski naslov elektronske pošte, ki so ga navedli ob pridobitvi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice.

5. Personalizacija in pridobitev kartice
5.1. Za vse Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice je obvezna personalizacija kartice, kar pomeni, da morajo imetniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice na spletni strani http://www.cineplexx.si/ registrirati kartico s svojimi osebnimi podatki in sicer na enega od dveh možnih načinov:
i) Z izpolnjevanjem spletnega obrazca za registracijo na spletni strani http://www.cineplexx.si/.
ii) Z izpolnjevanjem obrazca ob samem obisku enega od Cineplexx kinematografov s pomočjo tabličnega računalnika, katerega uporabo omogoča zaposleno osebje Cineplexx izključno za potrebe registracije Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice.
iii) V primeru, da je oseba že registrirana na spletni strani http://www.cineplexx.si/, lahko Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico pridobi na način, da na navedeni spletni strani zahteva izdajo Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, pri čemer zadostuje obstoječa registracija in za pridobitev Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice ni potrebna nova registracija.

5.2. Po izpolnitvi obveznih polj v spletnem registracijskem obrazcu (elektronska pošta, spol, ime in priimek, datum rojstva) in z zaključkom postopka registracije, je mogoč prevzem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice:
i) V kateremkoli Cineplexx kinematografu v Republiki Sloveniji.
ii) V Cineplexx kinematografu v Republiki Sloveniji, v katerem je oseba izpolnila registracijski obrazec s pomočjo tabličnega računalnika, takoj po uspešno zaključeni registraciji.

6. Uporaba
6.1. Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico lahko imetnik uporablja v vseh Cineplexx kinematografih v Republiki Sloveniji.

6.2. Imetnik lahko Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih Cineplexx v Republiki Sloveniji. Uporaba kartice za nakupe vstopnic ali blaga, ki so namenjeni nadaljnji prodaji ni dovoljena.

7. Osebni podatki
7.1. Bodoči uporabnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice z izpolnitvijo spletnega registracijskega obrazca oziroma z izpolnitvijo registracijskega obrazca s pomočjo tabličnega računalnika z označitvijo posebej označenega polja na registracijskem obrazcu dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na registracijskem obrazcu, in jih elektronsko obdela. Bodoči uporabnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice zagotavlja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z uporabo Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, resnični in točni. Cineplexx ne odgovarja za posledice morebitne neresnične navedbe osebnih podatkov v registracijski obrazec.

7.2. Cineplexx bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke iz točke 5.2. teh Splošnih pogojev, kot tudi neobvezne podatke na registracijskem obrazcu, sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

7.3. Cineplexx bo osebne podatke z registracijskih obrazcev, ki jih bodo imetniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice izpolnili ter posredovali Cineplxx-u v zvezi z imetništvom Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, povezoval s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi Cineplexx in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski. Cineplexx bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice Cineplexxu posredoval na registracijskem obrazcu, vse osebne podatke uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje).

7.4. Cineplexx sme osebne podatke vpogledati in uporabiti tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh splošnih pogojev.

7.5. Imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

7.6. V primeru, da imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, ima na voljo dve možnosti:
i) po prijavi na http://www.cineplexx.si/ v nastavitvah profila izbere možnost, da ne želi več prejemati Cineplexx newsletter,
ii) na elektronski naslov družbe Cineplexx bonuscard@cineplexx.si pošlje elektronsko sporočilo, v katerem izrecno in jasno izrazi voljo, da na naslov svoje elektronske pošte ne želi več prejemati Cineplexx newsletter;

8. Ugodnosti Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic
8.1. Cineplexx Bonus Card (CBC) kartica omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, kot so opredeljene v teh splošnih pogojih poslovanja in na spletni strani ki so navedene na spletni strani http://www.cineplexx.si/.

8.2. Imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice bo po personalizaciji kartice, z vsakim nakupom vstopnice, hrane ali pijače v Cineplexx kinematografih, pridobival točke. Zbrane točke bo nato lahko ob nadaljnjih nakupih v Cineplexx kinematografih v Republiki Sloveniji ob predložitvi svoje Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice imetnik zamenjeval za nagrade, ki so v trenutku zamenjave točk na voljo v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji in so objavljene na spletni strani http://www.cineplexx.si/.

8.3. Cineplexx ne dostavlja nagrad, ki jih lahko imetnik pridobiva s pridobljenimi točkami na kartici, temveč se nagrade prevzemajo v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji.

8.4. Z gotovinskim plačevanjem in z brezgotovinskim plačevanjem za nakup kino vstopnic s karticami bank, imetniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice ne pridobijo pravice do znižane cene kino vstopnic, kot je opisana v teh splošnih pogojih poslovanja. Z gotovinskim plačevanjem in z brezgotovinskim plačevanjem za nakup kino vstopnic s karticami bank, imetniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, s predložitvijo kartice na blagajni kinematografa Cineplexx, pridobivajo točke, ki jih lahko ob nadaljnjih nakupih koristijo ob nakupu kino vstopnic, hrane ali pijače.

8.5. Uporabniki Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice lahko na spletni strani http://www.cineplexx.si/ kakor tudi na blagajni vsakega od Cineplexx kinematografov v Republiki Sloveniji, pridobijo:
• informacije o številu točk, ki jih uporabnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice pridobi z vsakokratnim nakupom kino vstopnic, hrane in pijače v kinematografu Cineplexx v Republiki Sloveniji ob predložitvi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice,
• informacije o nagradah, za katere se lahko zamenjajo že pridobljene točke,
• informacije o potrebnem številu točk za zamenjavo za nagrade, v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji;

8.6. Točke, ki jih na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici zbere imetnik kartice, se lahko izkoristijo v roku 18. mesecev od dneva, ko so točke zbrane in evidentirane na kartici. Po izteku 18. mesecev od pridobitve in evidentiranja točk na kartici, se točke v primeru, da jih imetnik kartice ne izkoristi, brišejo iz evidence točk na kartici. Na kartici v tem primeru ostanejo evidentirane le točke, ki so bile pridobljene in evidentirane pred manj kot 18. meseci.

8.7. Točk, zbranih in evidentiranih na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici, ni mogoče zamenjati za gotovino, niti ni mogoče na podlagi točk, zbranih in evidentiranih na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici, zahtevati povračila denarja.

8.8. Točk, zbranih in evidentiranih na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici imetnika ni mogoče prenesti na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico drugega imetnika.

8.9. Na točke, ki so zbrane in evidentirane na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici se ne obračunavajo nikakršne obresti.

9. Predplačniška funkcija Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic
9.1. Vse Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, vključno z Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartico, imajo možnost predplačniške funkcije. Da bi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartica imela predplačniško funkcijo, je potrebno na kartico vplačati najmanj 40 EUR. Dobroimetje na kartici je nato mogoče dopolnjevati z nadaljnjimi vplačili in sicer v znesku 40,00 EUR, 80,00 EUR ali 120,00 EUR.

9.2. Imetnikom Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice s predplačniško funkcijo je omogočeno, da z dobroimetjem na kartici brezgotovinsko plačujejo nakupe kino vstopnic s popustom na cene, kot je v trenutku nakupa kino vstopnice v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji označena na ceniku vstopnic, objavljenem na blagajni kinematografov Cineplexx v Republiki Sloveniji, veljavnih v trenutku vsakega posameznega nakupa. Višina popusta je objavljena na spletni strani http://www.cineplexx.si/. Imetnikom Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice s predplačniško funkcijo je omogočeno, da z dobroimetjem na kartici brezgotovinsko plačujejo tudi hrano in pijačo v Cineplexx kinematografih v Republiki Sloveniji vendar brez popusta na objavljene cene.

9.3. Če v trenutku nakupa kino vstopnice na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici imetnika, ni zadostnega dobroimetja, lahko imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice doplača razliko med dobroimetjem na kartici in zneskom, potrebnim za nakup kino vstopnic.

9.4. Dobroimetja na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici s predplačniško funkcijo, ni mogoče zamenjati za gotovino, niti ni mogoče na podlagi dobroimetja na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici s predplačniško funkcijo, zahtevati povračila denarja.

10. Koriščenje dobroimetja in zbranih točk na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici
10.1. Koriščenje dobroimetja (t.j. vnaprej vplačanih denarnih sredstvih na kartico) na vseh Cineplexx Bonus Card (CBC) karticah, ki imajo predplačniško funkcijo, za plačevanje kino vstopnic, hrane in pijače v kinematografih Cineplexx, je omejeno na 18 mesecev od zadnjega vplačila dobroimetja na kartico. Po izteku navedenega obdobja od zadnjega vplačila dobroimetja na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico, predplačniška funkcija kartice avtomatično ne velja več oziroma ni več uporabna. V navedenem primeru ima imetnik kartice v 60. mesecih od prenehanja predplačniške funkcije kartice, dve možnosti:
a) da ponovno aktivira kartico na način, da na kartico vplača dodatno dobroimetje, najmanj v znesku 40 EUR.
b) da prevzame vavčer za darilo v vrednosti na kartici preostalega dobroimetja;
V primeru, da uporabnik ne izkoristi nobene od navedenih možnosti po izteku 60 mesečnega roka po prenehanju predplačniške funkcije kartice, izgubi pravico do ponovne aktivacije predplačniške funkcije kartice z vplačilom dodatnega dobroimetja oziroma do prevzema vavčerja za darilo v vrednosti na kartici preostalega dobroimetja.

10.2. Dobroimetja na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici s predplačniško funkcijo, zbranega na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici imetnika ni mogoče prenesti na Cineplexx Bonus Card CBC) kartico drugega imetnika.

10.3. Na dobroimetje na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici s predplačniško funkcijo se ne obračunavajo nikakršne obresti.

11. Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartica
11.1. Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartica je t.i. VIP kartica, namenjena obiskovalcem kinematografov Cineplexx, ki kupijo več kot 30 kino vstopnic v enem koledarskem letu s koriščenjem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice (z ali brez predplačniške funkcije).

11.2. Zamenjava Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice za Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartico se izvrši avtomatsko ob prvem naslednjem nakupu kino vstopnice po 30. kupljenih kino vstopnicah v Cineplexx kinematografih v Republiki Sloveniji.

11.3. Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartica velja od dneva izdaje do 31. decembra naslednjega leta po letu izdaje. Če uporabnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice v naslednjem koledarskem letu po pridobitvi Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartice ponovno kupi več kot 30 kino vstopnic, se čas veljavnosti Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartice avtomatsko podaljša še za eno leto.

11.4. Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartica (z ali brez predplačniške funkcije) se avtomatično spremeni v navadno Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico in se fizično zamenja ob prvi naslednji transakciji na blagajni Cineplexx kinematografa v Republiki Sloveniji, v kolikor uporabnik v času od pridobitve Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartice do izteka naslednjega koledarskega leta po letu pridobitve navedene kartice, ne kupi zadostnega števila kino vstopnic, potrebnega za podaljšanje veljavnosti Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartice.

11.5. Poleg ugodnosti, ki jih po teh splošnih pogojih poslovanja nudi Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartica, navedena kartica lahko nudi tudi dodatne ugodnosti, o katerih bodo imetniki kartice obveščeni na blagajnah kinematografov Cineplexx v Republiki Sloveniji in na spletni strani http://www.cineplexx.si/.

12. Ostale določbe
12.1. Nakup kino vstopnic s Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico s predplačniško funkcijo ali Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartico s predplačniško funkcijo, je omejen na največ dve kino vstopnici na dan. Na preostali morebitni nakup v istem dnevu, ki ga opravi imetnik kartice, se ne obračunava popust na kino vstopnice in se ne pridobivajo točke.

12.2. Nakup hrane in pijače s Cineplexx Bonus Card (CBC) ali s Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartico (z ali brez predplačniške funkcije) je omejen na znesek 50 EUR na dan.

12.3. Točke na Cineplexx Bonus Card (CBC) karticah s predplačniško funkcijo se ne zbirajo in evidentirajo ob vplačevanju denarnega dobroimetja na kartico, temveč samo s porabo dobroimetja na kartici oziroma ob uporabi ostalih načinov plačevanja za kino vstopnice, hrano ali pijačo v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji ob predložitvi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice na blagajni kinematografov Cineplexx.

12.4. Za koriščenje ugodnosti Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice kot tudi za zbiranje točk po opravljenih nakupih kino vstopnic, hrane ali pijače v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji, je obvezna predložitev Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice osebju Cineplexx na blagajni kinematografa pred opravljenim nakupom, v primeru, da imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice opravlja preko spletne strani http://www.cineplexx.si/, pa z izbiro možnosti plačila z dobroimetjem na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici s predplačniško funkcijo, ali drugega načina plačila, z navedbo oziroma z vnosom številke svoje Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice. Naknadno evidentiranje že opravljenih nakupov na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici ni mogoče.

12.5. Popust pri nakupu kino vstopnic, do katerega je upravičen imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice s predplačniško funkcijo, velja samo na 2D filme normalne dolžine trajanja. Za filme z normalno dolžino trajanja štejejo filmi, ki trajajo največ 2 uri. Za filme, ki trajajo dlje kakor 2 uri ter za 3D filme je potrebno doplačilo v znesku, kot je razviden iz veljavnega cenika v trenutku nakupa kino vstopnic in ki je objavljen na blagajnah kinematografov Cineplexx ali na spletni strani http://www.cineplexx.si/ v trenutku nakupa vstopnic. Zneski doplačil že vsebujejo davek na dodano vrednost.

12.6. Ugodnosti Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice (med navedeno spadajo tudi Cineplexx Bonus Card Black (CBC BLACK) kartice), ne veljajo za posebne dogodke v Cineplexx kinematografih v Republiki Sloveniji, kot so gala premiere, satelitski prenosi, koncerti, baleti, opere, prenosi športnih dogodkov i.p.d.. Nobena od Cineplexx Bonus Card kartic ne omogoča popusta ob nakupu vstopnic za ogled opere. Ob navedenem nakupu vstopnic se na Cineplexx Bonus Card kartici evidentirajo in zbirajo zgolj točke.

12.7. Imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice je dolžan uporabljati kartico skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja in je prepovedana kakršna koli zloraba kartice. V primeru, da imetnik kartico uporablja v nasprotju s temi splošnimi pogoji poslovanja ali da kartico na kakršen koli način zlorablja, lahko Cineplexx kartico razveljavi in imetniku odvzame.

12.8. V primeru izgube ali uničenja Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice je imetnik, na katerega izgubljena ali uničena kartica glasi, dolžan nemudoma obvestiti Cineplexx zaradi pravočasne blokade uničene oziroma izgubljene kartice in izdelave nove kartice. Imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, na katerega glasi uničena ali izgubljena kartica, je odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi izgube ali uničenja Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice. Cineplexx po prejemu prijave izgube ali uničenja kartice izda novo Cineplexx Bonus Card (CBC) kartico, v primeru, da je imela izgubljena Cineplexx Bonus Card (CBC) kartica predplačniško funkcijo, pa Cineplexx na novo izdano kartico naloži znesek denarnih sredstev, kot je zabeležen v sistemu Cineplexx v trenutku izdaje nove Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice ter z enakim časom veljavnosti, kot ga je imela izgubljena oziroma uničena kartica. Imetnik izgubljene oziroma uničene kartice je dolžan poravnati stroške ponovne izdaje kartice v znesku 5 EUR. V primeru, da je imela izgubljena Cineplexx Bonus Card (CBC) kartica predplačniško funkcijo, se navedeni strošek ponovne izdaje kartice odbije od dobroimetja na kartici. V kolikor dobroimetje na izgubljeni ali uničeni kartici v trenutku prijave izgube ali uničenja ni zadosten za kritje ponovne izdaje kartice, ali če izgubljena Cineplexx Bonus Card (CBC) kartica ni imela predplačniške funkcije, je imetnik uničene ali izgubljene kartice strošek ponovne izdaje kartice dolžan plačati ob prevzemu novo izdane Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice.

12.9. Zaposleni Cineplexx-a imajo ob vsaki predložitvi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice od imetnika pravico zahtevati predložitev osebnega dokumenta s fotografijo zaradi preverjanja istovetnosti.

13. Prehodne in končne določbe
13.1. Cineplexx si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni te splošne pogoje poslovanja, vključno in še posebej način zbiranja točk ob uporabi Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice.

13.2. V kolikor imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice, kartico uporablja tudi po objavi morebitnih sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja se šteje, da s spremembami ali dopolnitvami splošnih pogojev poslovanja soglaša.

13.3. Sistem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe se uvaja z odprtim rokom trajanja, vendar si Cineplexx pridržuje pravico, da iz kakršnega koli razloga sistem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe ukine. V kolikor se Cineplexx odloči, da bo ukinil sistem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe, lahko to stori le na enega od navedenih datumov sicer 31. marca, 30. junija, 30. septembra ali 31. decembra vsakega leta. Navedene datume zaradi večje jasnosti splošni pogoji imenujejo kot »najavljeni datum ukinitve in prenehanja delovanja sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe«. V navedenem primeru bo Cineplexx imetnike kartic s pravočasnim obvestilom po elektronski pošti obvestil, da bo sistem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe ukinjen in prenehal delovati ter jim z istim sporočilom navedel najavljeni datum ukinitve in prenehanja delovanja sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe. V navedenem primeru bo sistem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe ukinjen in prenehal delovati zadnji dan po izteku treh mesecev od najavljenega datuma ukinitve in prenehanja delovanja sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe.

13.4. V primeru ukinitve sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe veljajo sledeča pravila:
• po preteku meseca dni od najavljenega datuma ukinitve in prenehanja delovanja sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe, imetnik kartice ob nakupih kino vstopnic, hrane ali pijače v kinematografih Cineplexx v Republiki Sloveniji, ne pridobiva več točk, vse dotlej pridobljene točke pa bo imetnik lahko izkoristil oziroma izrabil do izteka treh mesecev od najavljenega datuma ukinitve in prenehanja delovanja sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe. Po izteku navedenega roka točk, zbranih na Cineplexx Bonus Card (CBC) kartici zvestobe, ne bo več mogoče izrabiti in se točke izničijo.
• po preteku meseca dni od najavljenega datuma ukinitve in prenehanja delovanja sistema Cineplexx Bonus Card (CBC) kartic zvestobe, na kartice s predplačniško funkcijo ne bo več mogoče vplačevati dodatnega dobroimetja, obstoječe dobroimetje pa bodo imetniki kartic za nakup vstopnic s popustom lahko koristili do poteka 18 mesecev od dneva vplačila dobroimetja na kartico. Po izteku navedenega 18 mesečnega roka imajo imetniki kartic s predplačniško funkcijo, možnost, da dobroimetje na kartici še 5 let koristijo za nakup kino vstopnic v Cineplexx kinematografih brez popusta na objavljene cene vstopnic ali da v istem roku prevzamejo darilni vavčer v vrednosti preostalega dobroimetja na kartici.

13.5. Vsak imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice lahko odpove uporabo kartice izključno na 31. marec, 30. junij, 30. september ali 31. december vsakega leta s 3 mesečnim odpovednim rokom. Odpoved uporabe Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice imetnik pošlje na naslov elektronske pošte družbe Cineplexx bonuscard@cineplexx.si.

13.6. Odpovedni rok v primeru iz 13.5. točke teh pogojev prične teči naslednji dan po dnevu, ko je imetnik Cineplexx Bonus Card (CBC) skladno z določili teh pogojev odpoved poslal na naslov elektronske pošte družbe Cineplexx bonuscard@cineplexx.si.

13.7. Po preteku navedenega 3 mesečnega odpovednega roka Cineplexx Bonus Card (CBC) kartica preneha veljati in se za prenehanje kartice smiselno uporabljajo določila 13.3. in 13.4. teh pogojev.

14. Mirno reševanje sporov
Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem Cineplexx Bonus Card (CBC) kartice rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Cineplexx.Si d.o.o., April 2019